Skip to main content

Praca nad projektem IT, czy to stroną internetową czy wdrażaniem nowych rozwiązań informatycznych w firmie stanowi długo proces zadań oraz czynności, które muszą być odpowiednio rozplanowane oraz zarządzane.

Przypisywanie zadań zespołom, które zajmują się konkretnym zleceniem jest kluczowe w celu osiągnięcia jak największej efektywności. Odpowiedni podział zadań oraz optymalizacja czasu ich wykonywania, to podstawa do tego, aby projekt był zarządzany właściwie a jego efekty były zadawalające dla klienta. Dlatego, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w planowaniu oraz tworzeniu naszych zleceń, warto korzystać z dedykowanych narzędzi do zarządzania wspólnym projektem.

Z jakich narzędzi korzystać, aby zwiększyć efektywności oraz wydajność w firmie?

Na rynku istnieje kilkanaście konkurencyjnych programów do obsługi oraz zarządzania wieloma projektami. Dzielą się one na programy internetowe, które pozwalają na dostęp do zasobów z poziomu przeglądarki oraz desktopowe, których obsługa możliwa jest poprzez wgranie licencjonowanego oprogramowania na nasz komputer. Podział oprogramowania wyróżnia się również na podstawie licencji. Większość oprogramowania jest płatna, ale są też takie programy, które działają na zasadzie otwartej licencji. Warto wspomnieć, że większość popularnych programów umożliwia bezpłatny dostęp do ich zasobów. W przypadku licencji otwartej, funkcje te są ograniczone, ale często wystarczające dla niektórych firm.

Jakie są najpopularniejsze programy do zarządzania projektami w firmie?

  1. Asana

Jest to darmowy program dostępny online w wersji webowej oraz jako aplikacja na smartfony. Asana umożliwia zarządzanie dużymi projektami, w ramach których przydzielamy określone zadania dla konkretnych współpracowników. Program ten umożliwia monitorowanie postępu wykonywanego zlecenia, czas spędzony przy jego realizacji oraz pozwala na oszacowanie czasu, którego potrzeba do zakończenia projektu.

  1. Basecamp

Program ten umożliwia współdzielić pracę nad konkretnym projektem. Basecamp jest prostym, albo bardzo przydatnym narzędziem do kontrolowania terminowości wykonywanego zlecenia, monitorowania postępów oraz umożliwia pracę nad tym samym plikiem przez kilku współpracowników jednocześnie.

  1. TeamWork Projects

Narzędzie to, podobnie jak jego konkurenci wymienieni powyżej, znacznie usprawnia komunikację w firmie oraz pozwala na intuicyjne zarządzanie zadaniami oraz czasem ich realizacji.

  1. FelxiProject

Platforma ta umożliwia pracę nad jednym oraz kilkunastoma projektami w zespole. W programie można dokonać selekcji oraz grupować projekty pod kątem modelu biznesowego naszej firmy oraz wzrostu jej wydajności. Narzędzie to, z uwagi na swoją rozbudowaną strukturę oraz imponujący wachlarz możliwości dedykowany jest raczej większym organizacjom.

  1. IC Project

To całkowicie darmowy program do monitorowania postępów realizowanego projektu. Dzięki niemu masz możliwość generowania raportów, mierzenia czasu pracy nad zleceniem oraz możesz komunikować się ze swoim zespołem.