Skip to main content

Odpowiednie zabezpieczenie informacji w firmie, to jedno z najważniejszych działań zapobiegających ewentualnym kradzieżą danych. Informacja o firmie, jej pracownikach, biznes planach, a także o wdrażanych usługach czy produktach to najważniejsza wiedza, na której opiera się zasadniczo cały biznes. W sytuacji, gdy dochodzi do jej kradzieży, pozycja firmy na rynku może ulec znacznej zmianie.

Jak się chronić przed wyciekiem danych lub innych istotnych informacji w firmie?

Skuteczne zabezpieczenie informacji biznesowych firmy to przede wszystkim wdrożenie odpowiednio wcześniej dopracowanego planu ich ochrony.

Podstawowym planem oraz pewnego rodzaju strategią, na której powinna opierać się ochrona danych firmy to Polityka Bezpieczeństwa Informacji (PBI). Dokument ten to zbiór spójnych, precyzyjnych oraz zgodnych z obowiązującym prawem zasad, które określają sposób przetwarzania, udostępniania a także ochrony zasobów informacji danej organizacji. Celem PBI jest informowanie, prewencja a także dostosowanie jej do aktualnych przepisów prawa, co jest zwłaszcza niezwykle istotne z uwagi na przepisu RODO.

Kształt oraz zakres zapisów, które powinna posiadać Polityka Bezpieczeństwa Informacji, nie został jasno wskazany w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach. Natomiast na kanwie obowiązujących norm prawnych wskazano minimum zawartości, jakie dokument ten powinien zawierać. Są to: definicje bezpieczeństwa informacji firmy, oświadczenie o intencji przetwarzania danych w zakresie struktury firmy, wyjaśnienie zasad, wymogów oraz standardów PBI w firmie, zakres działań i obowiązków związanych z przetwarzaniem oraz udostępnianiem danych z uwagi na bezpieczeństwo firmy.

Czy warto PBI wdrożyć w swojej firmie?

Korzyści z wdrożenia tego dokumentu jest wiele, wśród nich można wskazać przede wszystkim minimalizację strat utraty informacji firmy oraz możliwość szybkiej reakcji na wyciek danych biznesowych z organizacji.

Z punktu widzenia usług informatycznych, wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Informacji wydaje się również niezwykle istotne. Przetwarzanie danych w firmie odbywa się w dużej mierze
z wykorzystaniem różnego rodzaju systemów informatycznych, oprogramowania, czy też chociażby
w zakresie samego mailingu. Sporządzenie odpowiedniego planu działania w zakresie ochrony tych danych, daje możliwość szybkiej reakcji na awarie systemów zagrażającą utratą danych oraz pozwala, na podstawie sporządzonych uprzednio map ryzyka, wdrożyć odpowiedni plan naprawczy, który przywróci funkcjonowanie systemów.

Informacje, które przetwarzamy na co dzień w konkretnej organizacji, to giga- i terabajty danych, które gromadzimy na różnego rodzaju nośnikach. Zasady oraz plany działania, które określą jak postępować w przypadku kradzieży lub awarii dysku również w dużej mierze zminimalizują ryzyku ich utraty.