Skip to main content

BIOS, to skrót od angielskiego terminu Basic Input/Output System, czyli podstawowy system wejścia-wyjścia. BIOS, to podstawowe procedury, które pośredniczą pomiędzy systemem operacyjnym a sprzętem. System ten umożliwia, od razu po uruchomieniu komputera, wykonanie serii testów jego podzespołów. Jeśli system zlokalizuje jakieś błędy alarmuje o tym użytkownika poprzez charakterystyczny sygnał dźwięku, tzw. beep codes lub poprzez informację wyświetlaną na ekranie komputera.

Jak działa BIOS?

Działanie BIOSU polega na przeprowadzeniu serii testów tzw. POST (ang. power-on self-test), które sprawdzają poprawność działania pamięci RAM, karty graficznej, dysków twardych oraz procesora. Seria testów wykonywana jest zaraz po włączeniu oraz restarcie komputera. Wyświetlanie BIOSU nie dzieje się spontanicznie, aby wywołać system należy użyć określonej kombinacji klawiszy podczas uruchomiania komputera, najczęściej są to klawisze „del” lub „F2”. Po wywołaniu setupu pojawia się niebieskie, bardzo charakterystyczne i proste okienko, tzw. interfejs, które umożliwia za pomocą strzałek na klawiaturze oraz klawisza enter, wejście w konkretne ustawienia i ich modyfikację.

Jakie ustawienia można modyfikować za pomocą BIOS-u?

 Dzięki odpowiednim komendom, można zmieniać parametry dysków, zmieniać ustawienia płyty głównej oraz przyśpieszać działanie pamięci RAM i procesora.

O czym warto wspomnieć to to, że do systemu BIOS można wejść za pomocą pamięci USB. Jest to niezwykle przydatne w momencie, kiedy nasz komputer uległ większej awarii.

Rodzaje BIOS-u

Wraz z przemianami oraz ewolucją cyfrową, system BIOS również się zmieniał. Dzisiaj wyróżnia się kilka typów BIOS-u, a do najpopularniejszych zalicza się:

  • FlashBIOS – umożliwia ponowne nagranie bez wcześniejszego formatowania i usuwania treści, wyróżnia się łatwością oraz szybkością w konfiguracji,
  • ROM – dane w nim zawarte nie podlegają zmianie, a zapisane informacje są utrwalane w jego pamięci,
  • EPROM – ten rodzaj BIOS-u można przeprogramować, jednak wymaga to już określonych umiejętności

Wiodący producenci systemu BIOS

Wśród najabrdziej znaczących I znanych producentów BIOS-u wyróżnia się:

  • AMI (American Megatrends Incorporated),
  • Award Software International / Phoenix Technologies,
  • General Software,
  • Insyde Software,
  • MicroID Research.