Skip to main content

Czym jest sieć VPN?

VPN, czyli (ang. virtual private network), to wirtualna sieć prywatna, tunel bezpieczeństwa przepływu danych w ramach sieci prywatnej pomiędzy nadawcą a odbiorcą. VPN wykorzystuje do transmisji publiczną sieć – Internet. W skrócie, VPN umożliwia dodatkowe szyfrowanie danych poprzez ukrycie prawdziwego adresu IP, co dodatkowo zabezpiecza nasze dane. Tworzenie VPN rozpowszechniły duże firmy i korporacje, które zarządzały kilkudziesięcioma pracownikami, którzy pracowali głównie zdalnie lub na danych, których bezpieczeństwo musiało być dodatkowo wzmocnione. Obecnie, wirtualną sieć prywatną wykorzystuje coraz więcej użytkowników w sieci domowej.

Jak to działa?

VPN jest sposobem na bezpieczną anonimowość w sieci, ponieważ szyfruje ruch oraz działania do i z naszego komputera. W praktyce wygląda to tak, że każdy ruch, który wychodzi z naszego urządzenia jest szyfrowany, a nasz prawdziwy adres IP zostaje zamaskowany. Do połączenia serwera VPN wykorzystuje się dedykowane oprogramowanie (aplikacje) oraz serwer dostępowy obsługujący ten rodzaj szyfrowania.

Połączenie z wykorzystaniem serwera VPN działa dwuetapowo – połączenie między naszym komputerem a serwerem oraz między serwerem VPN a Internetem. W pierwszym etapie (połączenie urządzenia z serwerem) następuje zaszyfrowanie i tzw. tunelowanie naszego połączenia wychodzącego. Drugim krokiem, jest nawiązanie tunelowego i zaszyfrowanego połączenia serwera z Internetem. Połączenie to działa na zasadzie filtra – odpowiednio nałożony maskuje to, co się pod nim znajduje.

Jakie są zalety korzystania z wirtualnej sieci prywatnej?

Oprócz oczywistych zalet korzystania z VPN, takich jak bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu, możemy wymienić:

  • uniknięcie kradzieży danych,
  • zachowanie prywatności oraz anonimowości,
  • ochrona danych podczas korzystania z sieci publicznych,
  • bezpieczeństwo informacji,
  • szybszy dostęp do treści zagranicznych – światowych premier filmów lub gier.

Warto?

Korzystanie z VPN niesie za sobą wiele korzyści. To nie tylko bezpieczne korzystanie z Internetu, ale przede wszystkim nieograniczony dostęp do naszych zasobów z każdego miejsca na ziemi. Ponad to, jeśli wykonujemy pracę zdalnie, VPN to gwarancja bezpieczeństwa danych w firmie oraz ochrona poufnych informacji. Warto więc korzystać z dodatkowych zabezpieczeń, które zwiększają komfort korzystania z sieci, w tym poczucie naszego bezpieczeństwa.