Skip to main content

Na czym polega outsourcing IT?

Ze zleceniem usług outsourcingu IT mamy do czynienia w momencie, kiedy firma postanawia przenieść ciężar realizacji określonych czynności związanych z informatyzacją przedsiębiorstwa, często całości lub jakiejś ich części na firmy zewnętrzne. Zjawisko outsourcingu staje się coraz bardziej popularne, na co wpływ miała również pandemia koronawirusa.

Zlecenie realizacji wybranych usług zewnętrznej firmie IT polega na delegowaniu odpowiedzialności za zarządzanie powierzonym zadaniem lub konkretnym projektem mającym związek z wdrażaniem, ulepszaniem bądź modernizowaniem dotychczasowych rozwiązań informatycznych w firmie.

Zakres zadań, za które odpowiedzialna jest firma zewnętrzna jest różny, podobnie jak jego skala oraz czas realizacji wdrażania konkretnych projektów.

W jakich sytuacjach firmy najczęściej decydują się na skorzystanie z usługi outsourcingu IT?

Wiele firm na określonych etapach ich rozwoju decyduje się na wdrażanie i implementację nowych rozwiązań oraz projektów, które mają na celu usprawnienie dotychczasowej pracy oraz rozwinięcie poszczególnych działań przedsiębiorstwa. W takim wypadku organizacje postanawiają zlecić wykonanie powyższych zadań zewnętrznej firmie IT, która odniesie się do planowanych wdrożeń, zaproponuje profesjonalne rozwiązania oraz przeprowadzi proces implementacji zmian od samego początku aż po finalizację ich wdrażania.

Drugim powodem, dla którego firmy postanawiają powierzyć wykonanie usługi IT firmie z zewnątrz jest potrzeba zrealizowania konkretnego, czasem jednorazowego, zadania lub projektu, jak np. wykonanie strony www, przeprowadzenie audytu dotychczasowych sieci komputerowych lub wdrażanie specjalistycznego oprogramowania.

Kolejną przesłanką do skorzystania z takiej usługi jest możliwość minimalizowania kosztów powstałych awarii, a także szybki czas reakcji na pojawiające się usterki. Dzięki firmie zewnętrznej, której przedsiębiorstwo powierza zarządzanie siecią lub całą infrastrukturą informatyczną w firmie, koszty napraw awarii są zdecydowanie mniejsze, a ich naprawa może zostać zrealizowana już od podstaw jej powstania.

Zalety skorzystania z outsourcingu IT

Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest fakt, że outsourcing IT jest często bardziej racjonalny oraz opłacalny. W momencie, kiedy w firmie pojawia się nowy pomysł wdrożenia innowacyjnych rozwiązań informatycznych lub przedsiębiorstwo chce skupić się na rebrandingu marki, a co za tym idzie zmianie wszystkich swoich materiałów wizualnych, w tym strony www, zatrudnienie informatyka na etacie jest w takiej sytuacji zupełnie pozbawione sensu, a przede wszystkim jest nieekonomiczne. Skorzystanie w tym wypadku z usług outsourcingu IT jest opcją bardzo racjonalną, a także zdecydowanie mniej kosztochłonną niż w przypadku tworzenia dodatkowego etatu. Ponad to za skorzystaniem z usług zleconych stoi duża oszczędność czasu oraz duża wygoda. Dzięki outsourcingowi, firma nie musi przeznaczać dodatkowego czasu na przeszkolenie nowozatrudnionych specjalistów. Co najważniejsze, w obecnej sytuacji związanej z pandemią, przedsiębiorstwo może wdrażać planowane zmiany w trybie zdalnym, który nie wymaga obecności dodatkowego pracownika w biurze. Dzięki temu rozwój firmy oraz jej modernizacja może przebiegać płynnie, a co najważniejsze, bez generowania dodatkowych kosztów.