Skip to main content

Czym jest sieć komputerowa w firmie?

Odpowiednie połączenie sieciowe w firmie umożliwia wymianę informacji oraz zapewnia współdzielenie zasobów między komputerami, serwerami oraz urządzeniami wielofunkcyjnymi. Podstawę połączenia sieciowego stanowi router z funkcją Wi-Fi. Połączenie może odbywać się przewodowo lub bezprzewodowo. W zależności od konfiguracji, każdy
z użytkowników sieci komputerowej może korzystać z zasobów firmy w dowolnym czasie oraz z tego samego urządzenia jednocześnie.

Czy sieć w firmie jest konieczna?

W dobie znacznej informatyzacji, funkcjonowanie firmy opiera się w dużej mierze na prawidłowo skonfigurowanej sieci LAN, czyli połączeniu lokalnym. Sieć LAN umożliwia połączenie zbioru komputerów firmowych, a także innych urządzeń, w tym. m.in. drukarki, skanera czy telefonu. Sieć może obejmować jedno biuro, albo kilka kondygnacji budynku. Połączenie lokalne to podstawowa forma łączności kilkunastu urządzeń w ramach tego samego źródła. Funkcjonowanie sieci lokalnej w firmie  jest w obecnych czasach standardem, od którego nie chce odbiegać żaden współczesny przedsiębiorca.

Plusy sieci w firmie

Oprócz oczywistych zalet sieci firmowej, takich jak możliwość współdzielenia dostępu do urządzeń, czy chociażby połączenia bezprzewodowego Wi-Fi, należy zaliczyć:

– wydajność (dzięki stosowaniu sprawdzonego sprzętu, utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sieci firmowej jest bardziej wydajne)

– bezpieczeństwo (sieć lokalna, dzięki używaniu odpowiednich zabezpieczeń, szyfrowaniu połączeń oraz określaniu zakresu dostępu do zasobów sieciowych dla konkretnych użytkowników jest jednym z bezpieczniejszych połączeń między urządzeniami),

– łatwość w utrzymaniu i zarządzaniu (dobrze zaprojektowana sieć lokalna w firmie pozwala na w pełni zoptymalizowane oraz łatwe zarządzanie jej zasobami, a także umożliwia rozwiązywanie niektórych awarii czy pojawiających się usterek w sposób zdalny).

Podsumowując, jeśli przedsiębiorstwo ma funkcjonować w sposób w pełni zinformatyzowany, a praca w nim ma przebiegać sprawnie, należy zastanowić się nad budową wewnętrznej sieci firmowej, która umożliwi optymalne korzystanie z zaplecza informatycznego firmy przez każdego z jej pracowników. Dodatkowo, zbudowanie sieci wewnętrznej firmy jest ważne z punktu widzenia naszych kontrahentów oraz klientów, ponieważ pozwala im na dostęp do bezpiecznego połączenia Wi-Fi, co w przypadku spotkań lub innych okoliczności biznesowych jest bardzo istotnym aspektem, który stanowi o profesjonalizmie oraz nowoczesnym standardzie naszej firmy.