Skip to main content

Światowa pandemia postawiła nowe przeszkody na drodze do kontaktowania się bezpośredniego z klientami, pracownikami, czy też kontrahentami. Świat IT musiał poradzić sobie z ulepszaniem narzędzi, które umożliwiają kontakt zdalny w czasie rzeczywistym oraz, co ważne, pozwalają na współdzielenie plików, pracy na tym samym dokumencie, czy też omawianie prezentacji na spotkaniu firmowy w formie online.

Jakie wybrać narzędzia do komunikacji zdalnej oraz, co sprawdzi się lepiej w kontaktach z klientami?

Na rynku dostępnych jest kilkanaście platform umożliwiających komunikowanie się na odległość. Wraz z nową, pandemiczną krzewistością, zaczęły powstawać coraz to nowsze, bardziej dopracowane programy oraz narzędzia do komunikowania się online. Do sprawdzonych narzędzi, z których chętnie korzystają firmy zalicza się programy, które umożliwiają współdzielenie projektów, rozdzielenie zadań pomiędzy pracownikami, a także prezentowanie treści w formie wideokonferencji i prezentacji on-line. Wśród najbardziej popularnych programów w tym zakresie możemy wymienić takie narzędzia, jak:

  1. Asana
  2. Trello
  3. Heyspace
  4. Jira
  5. Ic Projekt

Wszystkie wymienione wyżej programy charakteryzują się zbliżonymi do siebie funkcjami. Dzięki nim, pracownicy mają możliwość bieżącej komunikacji w zakresie współdzielonego projektu, odhaczanie zadań, które zostały już wykonane, planowanie zadań na przyszłość oraz prezentowanie wyników swojej pracy za pomocą prezentacji. Z kolei dla pracodawców programy te oferują funkcje: monitorowania procesu postępu zleconego zadania, delegowania nowych zadań, rozdzielana zadań między pracowników, określenie wskaźników efektywności określonego zadania oraz oznaczanie priorytetów zadaniowych, które mają zostać wykonane jako jedne z pierwszych.

Oprócz programów projektowych, oczywiście standardowymi narzędziami do komunikacji online są takie programy, jak np.:

– Microsoft Teams,

– Skype,

– Zoom,

– Google Hangouts Meet.

Oprócz wyżej wymienionych narzędzi do kontaktu online, czy też do zdalnego zarządzania projektem, czy do organizacji konferencji on-line, istnieje wiele więcej, innych platform, które skutecznie umożliwiają kontakt z klientami, czy też pracownikami. Dzięki użyteczności wspominanych narzędzi, możliwość kontynuowania pracy firmy jest praktycznie nieograniczona, co jest niezwykle istotne w kontekście trwającej pandemii oraz jej następstw, które wiążą się chociażby z drenażem finansowym wielu przedsiębiorstw.