Skip to main content

Rosnące koszty związane z obsługą informatyczną firmy powinny zaniepokoić każdego przedsiębiorcę. W końcu każdy z nich dąży do redukcji kosztów, które są niepotrzebnie generowane. A takie dodatkowe koszty mogą powstawać chociażby z powodu niewłaściwych rozwiązań związanych z obsługą informatyczną naszej firmy.

Od czego zacząć?

Analiza wewnętrznej infrastruktury oraz zasobów IT w firmie musi być dostosowana do skali oraz rodzaju problemów, jakie wynikają z jej niewłaściwego zarządzania lub ze złej implementacji oprogramowania. W firmach przemysłowych, gdzie na co dzień przetwarza się setki informacji dotyczących stanów magazynowych, dostępności danych wyrobów oraz planowania procesu produkcji, należy skupić się na doborze właściwego systemu ERP, który w efektywny sposób pozwoli na zarządzanie oraz planowanie procesów decyzyjnych.
W mniejszych firmach należy przeanalizować, czy usługi informatyczne wykorzystywane w firmie, wymagają ulepszeń pod kątem zarządzania organizacją, czy może wynikają ze złego sposobu obsługi IT.
Z kolei, jeśli jesteśmy gdzieś pośrodku i w swoim przedsiębiorstwie czerpiemy z różnych rozwiązań informatycznych w firmie i nie wiemy, jak usprawnić ich działanie, warto skorzystać z doradztwa IT, dzięki któremu otrzymamy obiektywną ocenę skali problemu oraz propozycję sprawdzonych rozwiązań.

Co pozwala na obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury IT?

W zależności od skali i rodzaju problemu, jednym z najbardziej opłacalnych rozwiązań jest skorzystanie z outsourcingu IT, czyli zlecenia obsługi informatycznej firmie zewnętrznej. Sposób działania outsourcingu, jego zakres oraz dobór działań uzależniony jest od indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań danego przedsiębiorstwa. Jeśli zarządzamy przedsiębiorstwem produkcyjnym, outsourcing IT można zlecić w zakresie implementacji specjalistycznych systemów informatycznych (ERP, CRM), które pozwalają na jakościowe oraz efektywne planowanie obszaru związanego np. z produkcją. Z kolei, jeśli zależy nam, aby usprawnić i podnieść efektywność pracy i wdrażać optymalne rozwiązania dla jej pracowników poprzez możliwość pracy zdalnej, outsourcing IT może zapewnić nam możliwość umieszczenia i pracy na danych dostępnych na licencjonowanym, zewnętrznym serwerze.

Dodatkowo, jeśli w naszym przedsiębiorstwie tworzyliśmy dodatkowy etat dla informatyka, warto przekalkulować koszty związane z utrzymaniem takiego stanowiska oraz zastanowić się nad faktycznymi potrzebami oraz zasadności jego tworzenia. Zlecenie opieki nad infrastrukturą IT w firmie często okazuje się rozwiązaniem bardziej opłacalnym.

Kolejnym krokiem do minimalizowania kosztów związanych z obsługą IT w firmie jest modernizacja wykorzystywanego w firmie sprzętu. Jeśli nasi pracownicy korzystają z komputerów, które wymagają cyklicznych napraw, a oprogramowanie w firmie nie działa prawidłowo, ciągła naprawa oraz awarie generują niepotrzebne koszty, które można by było przeznaczyć na zakup lub wdrożenie innych rozwiązań skutecznie podnoszących jakoś pracy w firmie.

Gdzie szukać dobrych rozwiązań informatycznych dla firmy?

W celu analizy infrastruktury IT w firmie, a następnie na etapie wdrażania proponowanych rozwiązań, warto skorzystać z profesjonalnej firmy informatycznej, która dokona indywidualnej diagnozy dotychczasowych rozwiązań, a następnie na jej podstawie, zaproponuje nowoczesne, sprawdzone oraz elastyczne rozwiązania IT, które będą dopasowane do charakteru oraz działalności danego przedsiębiorstwa.