Skip to main content

Miniony rok przyniósł wiele zmian. Znaczna ich część była uwarunkowana wynikiem światowej pandemii, która odcisnęła piętno w każdym obszarze gospodarki. Obszarem, w którym odnotowano największy rozwój były technologie informacyjne oraz usługi informatyczne.

Wprowadzone ograniczenia spowodowane przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 zmusiło wielu przedsiębiorców do przejścia z pracy stacjonarnej na pracę zdalną. Przyczyniło się to do zwiększenia zapotrzebowania na dedykowane programy, umożliwiające pracę w chmurze obliczeniowej oraz pozwoliło na rozwój firmy w obszarach, które dotychczas okazywały się nieosiągalne z uwagi na ograniczony czas. Niektóre z firm postanowiły również kompletnie się przebranżowić i dostosować zakres swoich usług do aktualnych potrzeb swoich klientów.

Gdzie szukano rozwiązań?

Przedsiębiorcy zaczęli na masową skalę szukać sprawdzonych rozwiązań, dedykowanych pracy na odległość. Głównie inwestowano w programy umożliwiające współdzielenie oraz pracę na tych samych plikach oraz w komunikatory internetowe, które umożliwiały organizowanie spotkań online nawet dla kilkudziesięciu osób. Oprócz inwestycji w odpowiednie oprogramowanie, przedsiębiorcy stanęli przed zadaniem zrewidowania sprzętu komputerowego używanego dotychczas w firmie. Część z nich musiała zainwestować w dodatkowe narzędzia, jak np. zestawy do telekonferencji lub w zupełnie nowy sprzęt komputerowy. Te, jak i inne zmiany w przedsiębiorstwie w kontekście usług informatycznych umożliwiły wielu firmom przetrwanie najcięższego okresu pandemii.

Jak to wpłynęło na rozwój usług informatycznych?

Trzeba przyznać, że usługi informatyczne w biznesie odnotowały niezwykle wysoki wzrost na zapotrzebowanie. Jednak, czy tylko pandemia się do tego przyczyniła? Niekoniecznie, bowiem wielu przedsiębiorców, którzy widzieli potencjał w inwestowaniu w coraz to nowsze rozwiązania informatyczne już wcześniej podjęli próbę pracy w systemach hybrydowych oraz umożliwiających pracę zdalną. Byli oczywiście też tacy, którzy nie mieli na tyle rozwiniętego zaplecza IT i to głównie oni realizowali szybkie inwestycje w umożliwienia swoim pracownikom pracy na odległość.

Czy to na trwale zmieni podejście do usług informatycznych w biznesie?

Rozwiązania, z których skorzystały firmy w czasie pandemii, to inwestycje które na pewno w przyszłości się zwrócą. Umożliwienie pracy zdalnej swoim pracownikom pozwoli na zmodyfikowanie dotychczasowym modelem zarządzania w firmie. Często taki model może przynieść dodatkowe możliwości, które można ukierunkować w nowym obszarze rozwoju swojego biznesu.

Informatyka to przyszłość, rozwiązania jakie proponują technologie informacyjne, to rozwiązania innowacyjne, które są odpowiedzią na potrzeby ich użytkowników, co zresztą pandemia potwierdziła. Zmiany, które w jej wyniku zaszły w strukturze zarządzania firmą oraz w sposobie dystrybucji informacji, spowodowały, że rozwiązania informatyczne uchroniły wiele przedsiębiorstw przed całkowitym upadkiem, a dodatkowo, w niektórych przypadkach, umożliwiły przebranżowienie oraz rozwój firmy w zupełnie innym kierunku.