Skip to main content

Chmura obliczeniowa (ang. cloud computig) to model zarządzania przedsiębiorstwem, który umożliwia gromadzenie, przechowywanie oraz pracowanie na danych, które umieszczane są na zewnętrznym serwerze. Co to oznacza w praktyce?

Praca w chmurze obliczeniowej możliwa jest dzięki użytkowaniu jej usług (dostarczanych przez firmę zewnętrzną) dzięki wykupionej licencji. Oznacza to, że przedsiębiorstwo nie ma potrzeby wdrażania oprogramowania na komputerach pracowników, tylko może korzystać z zasobów danych i informacji, dostępnych na wykupionym serwerze zewnętrznym. Aby korzystać z chmury obliczeniowej wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Wykupienie zewnętrznej licencji minimalizuje koszty związane z wdrażaniem, utrzymaniem oraz administrowaniem wykupionym oprogramowaniem z poziomu komputerów wykorzystywanych w przedsiębiorstwie.

Jakie są rodzaje chmur obliczeniowych?

Chmura obliczeniowych oraz jej rodzajów jest wiele, każdy model dostosowywany jest do potrzeb jego użytkowników. Wśród chmur obliczeniowych można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje.

Chmura prywatna

Jak sama nazwa wskazuje, chmura prywatna to model technologii, z którego zasobów mogą korzystać wybrani użytkownicy, którzy mają nadane określone przez przedsiębiorstwo uprawnienia. Działanie chmury prywatnej opiera się na korzystaniu z zasobów IT oraz infrastruktury przedsiębiorstwa. Dostęp oraz administrowanie danych w chmurze prywatnej jest ograniczony, co pozwala na przydzielanie określonych ról oraz działań do wybranego użytkownika.

Chmura publiczna

Dostęp do chmury publicznej jest, w przeciwieństwie do chmury prywatnej, nieograniczony, co w praktyce oznacza, że z jej zasobów może korzystać każdy użytkownik. Praca w chmurze prywatnej dedykowana jest dużym korporacją, które na co dzień przetwarzają miliony danych oraz informacji przez duże grupy użytkowników, którzy pracują w różnych regionach kraju oraz świata.

Chmura mieszana, hybrydowa

Chmura hybrydowa łączy w swoim działaniu możliwości chmury prywatnej oraz publicznej. Jej działanie opiera się na powiązaniu rozwiązań znanych z pracy w chmurze prywatnej z jednoczesną wydajnością oraz mocą obliczeniową, którą daje chmura publiczna. Korzystanie z hybrydy tych dwóch narzędzi pozwala na elastyczne planowanie rozwiązań i dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb firmy.

Co daje korzystanie z cloud computingu?

Stosowanie technologii chmur obliczeniowych jest rozwiązaniem bardzo nowoczesnym oraz przydatnym dla każdego, większego przedsiębiorstwa. Praca na danych oraz plikach, które dostępne są w chmurze pozwala na stosowanie optymalnych rozwiązań dla każdego z użytkowników.
Ponad to, gromadzenie i przechowywanie danych na zewnętrznym serwerze pozwala na pracę zdalną, możliwą do wykonania z każdego zakątku kraju i świata, co pozytywnie wpływa na efektywność pracy jej użytkowników oraz minimalizuje koszty związane z utrzymaniem wewnętrznej infrastruktury IT. Dodatkowo, przetwarzanie danych w chmurze gwarantuje ich bezpieczeństwo, a korzystanie z usług firmy zewnętrznej , czyli tzw. outsourcingu IT, to jedno z popularniejszych rozwiązań zapewniających stały nadzór oraz opiekę nad chmurami obliczeniowymi wykorzystywanymi w firmach.