Skip to main content

Co to system DNS i do czego służy?

DNS, czyli Domain Name System, to tzw. rozproszony system nazw sieciowych, który za pomocą specjalnego protokołu przekształca nazwy domen internetowych na zrozumiałe komunikaty, które wysyłane są do komputerów oraz urządzeń, za pomocą których łączymy się z Internetem. Użycie protokołu przekształcającego pozwala na szybkie i bezproblemowe  nawiązanie połączenia z domeną oraz wczytywanie zawartości stron.

Dzięki systemowi DNS przeglądana przez nas strona ładuje się bez problemu, a my możemy swobodnie przeglądać treści przesyłane ze strony w naszych komputerach i urządzeniach przenośnych.

System DNS to nie tylko protokół, który umożliwia przekształcanie zbioru danych liczbowych na zrozumiałe komunikaty dla urządzeń odbiorczych, stanowi on również podstawę do skoordynowania oraz działania niemalże wszystkich usług sieciowych.

Brak protokołu DNS doprowadziłby do niemożności komunikowania się pomiędzy użytkownikami Sieci, co doprowadziłoby z pewnością do jej dezorganizacji, a sama Sieć prawdopodobnie przestałaby z czasem istnieć.

Jak działa DNS?

 Protokół ten wykorzystuje techniki identyfikacji, które pozwalają na przypisanie określonych danych liczbowych do konkretnych wartości, które w jego procesie przekształcania, otrzymują „obraz” komunikatu, który jest zrozumiały dla urządzenia sieciowego. Prościej, można proces ten porównać do zbioru katalogu, w którym każda pozycja otrzymuje indywidualny, niepowtarzający się numer, dzięki której można ją odnaleźć oraz odpowiednio zidentyfikować. Wobec tego, system DNS uznawany jest za swego rodzaju proces komunikacyjny w procesach sieciowych.

Dlaczego DNS jest ważny?

Odpowiednio skonfigurowany serwer umożliwia bezproblemowe, szybkie oraz swobodne korzystanie z zasobów sieciowych, w tym przełączanie się między różnymi stronami, ładowanie się wielu informacji naraz, odczytywanie i korzystanie z witryn internetowych itp. Dobrze skonfigurowany system DNS pozwala na nieprzerwany dostęp do stron internetowych.

Co charakteryzuje protokół DNS?

Serwer ten nie ma jednej centrali bazy adresów IP – dzieli się na tzw. klastry, pośród których najważniejsze jest 13 głównych podgrup (ang. root-servers) DNS, który w razie awarii tego pierwszego, utrzyma stabilność witryny. Dodatkowo, w systemie DNS każda domena jest przypisana do określonego rekordu, który posiada swoją odpowiednią nazwę oraz przeznaczenie.