Skip to main content

Budowanie sprzyjającego i odpowiedniego do pracy środowiska IT jest niezwykle ważne dla zautomatyzowania oraz poprawienia wydajności dla Twojego biznesu. Jak i kiedy ocenić, czy środowisko informatyczne naszej firmy jest odpowiednie?

Audyt informatyczny – dzięki niemu sprawdzisz, jakie usprawnienia będą odpowiednie dla Twojego biznesu

Audyt informatyczny w firmie umożliwia ocenę oraz zaprojektowanie takiego środowiska IT, które będzie odpowiednie oraz niezawodne dla funkcjonowania Twojego biznesu.

Jak to działa?

Ocena środowiska IT w firmie opiera się na dokładnej analizie dotychczas wykorzystywanych systemów informatycznych w Twojej organizacji. Bazą do oceny zachodzących procesów IT jest dokładne sprawdzenie, czy dotychczas wykorzystywane narzędzia i programy odpowiednio i skutecznie chronią dane, a także czy rzeczywiście we właściwy sposób usprawniają procesy decyzyjne w firmie. Na podstawie audytu ocenia się zarazem użyteczność wykorzystywanych rozwiązań, poprawność ich działania, a także zgodność z najnowszymi normami technicznymi.

Po co przeprowadzać audyt systemów informatycznych w firmie?

Zasadność przeprowadzania audytów środowiska informatycznego w organizacji ma duże znaczenie dla rozwoju firmy, a także jej niezawodności pod kątem technicznym. Regularne przeprowadzanie audytów umożliwia implementację coraz nowszych oraz skuteczniejszych rozwiązań, które wpływają na jakość realizowanych przez naszą organizację usług. Ponad to, każdorazowe przeprowadzenie audytu w naszej firmie pozwala na kontrolę poprawności działania oprogramowania lub w innym przypadku, wykrycie jakiejś nieprawidłowości. Audyt pozwala również na analizę ryzyka w kontekście bezpieczeństwa firmy, a tym samym umożliwia minimalizację możliwych do wystąpienia zagrożeń.

Co analizuje audyt IT?

W zależności od rodzaju przeprowadzonego audytu informatycznego, może on przeanalizować wiele obszarów środowiska IT w naszej organizacji. Specjaliści skupiają się przede wszystkim na przeglądzie takich zasobów firmy, jak: sprzęty komputerowe, programy, oprogramowanie, aplikacje a także bezpieczeństwo informacji.

Kiedy zdecydować się na przeprowadzenie audytu w firmie?

Na przeprowadzenie dokładnej analizy środowiska IT w naszej firmie warto decydować się regularnie, zwłaszcza jeśli zależy nam na niezawodnym funkcjonowaniu biznesu.

Przeprowadzenie audytu IT w firmie warto również dokonać w momencie, kiedy zauważamy, że dotychczas wykorzystywane rozwiązania nie są wystarczające lub zaczynają sprawiać wiele problemów technicznych. Przeprowadzanie audytu IT sprzyjają rozwojowi oraz usprawnieniu funkcjonowania naszego biznesu, dlatego zawsze warto dbać o jego cykliczne przeprowadzanie.